Hūi! E ia nei, e hele mai a komo i ka hana keaka ʻōlelo Hawaiʻi ʻo Lāieikawai. E hoʻoili i ka hoʻolaha ma- bit.ly/Xfakqn

Advertisements